Dxvi – Phantom (Sound Kit)

$20.00

Producer: dxvi

Dxvi – Phantom (Sound Kit)

$20.00

Producer: dxvi
Description

Contains:

  • 80 fl studio 21 vst presets
  • 80 oneshots (rendered from vst presets)
  • 27 midis
  • 15 loops
  • 16 fl studio 21 mixer presets
  • 10 vocal chops